Retten til en verdig død.

Christian Sandsdalenprisen 2014 går til Anne Kat Hærland

Prisen består av et diplom og kr. 10 000,00, og tildeles Anne Kat Hærland, som gjennom sitt engasjement bl.a. i VG har gitt et godt bidrag i kampen for retten til en verdig død.

Hun sier: Man skal respektere menneskers ønske om ikke å ville leve lengre og hun etterlyser en mer åpen debatt om aktiv dødshjelp. Hun har alltid vært for det, og hun velger å kalle det dødsomsorg. Hennes indre kompass sier at man skal respektere folks ønske om ikke å leve lengre. Dette handler bare om en anstendig ting å gjøre, la folk dø når de vil.
I dag kan man velge å reise til Sveits for å avslutte livet, og noen få personer velger å gjøre det. Og det må være en veldig vanskelig beslutning å ta. Jeg syns at disse menneskene skulle fått lov til å gjøre dette hjemme.

I fjor ble Hærland invitert til å snakke i en paneldebatt hos Foreningen Retten til en verdig død our website. Hun reagerte på at ingen politikere ønsket å møte i debatten:
– Det er rart at politikere ikke vil ta i dette temaet, spesielt når man vet at så mange nordmenn er for aktiv dødshjelp. Å dø skal vi alle sammen, det kan vi ikke gjøre noe med. Alt vi kan håpe på er at overgangen mellom liv og død blir enkel og smertefri. Men det er ikke gitt. Enden på livet kan også, som vi vet, være ekstremt brutal og smertefull.